]

Politikalarımız

Kalite Politikamız

Biz, Andromeda Mühendislik olarak; müşteri ve çalışan memnuniyetini, çevre duyarlılığını, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak kalite yönetim sistemlerine uygun olarak imalat gerçekleştiriyoruz.

Amacımız;

 • Uluslararası kod ve standartlara uygun imalat gerçekleştirmek,
 • İmalat süreçlerini sürekli olarak iyileştirmek,
 • İmalat alanında teknolojik gelişmelere uyum sağlamak,
 • Müşterilerine kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak,
 • Müşteri talep ve geri dönüşlerine en hızlı şekilde cevap vermek,
 • Güven kazanmak,
 • Çalışanlarımızı kalite sistemine adapte etmek,
 • İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmak,
 • Çevresel duyarlılığı artırmaktır.

Kalite Güvence

Kalite güvence birimimiz, bütün bölümlerin koordineli çalışmasını, oluşabilecek risklerin analiz ve değerlendirilmesini, hataların önlenmesini, çözüm planlamalarının hazırlanıp uygulanmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda sahip olduğumuz entegre kalite yönetim sistemimiz uzman personel ve bağımsız kuruluş tarafından denetlenerek yürütülmektedir.

Kalite Kontrol

Kalite kontrol birimimiz, imalat kalitesinin sürdürebilirliğini, geliştirilmesini, imalat esnasında oluşan hataların tespitini ve önlenmesini sağlamaktadır. Uygulanan kontrol ve testler müşteri şartnamelerine, ilgili uluslararası standartlara uygun olarak yetkin personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

Her yapılan çalışmamızda iş sağlığı ve güvenliğini ön planda gerekli önlemlerin alınması ilke edinilmiştir. Bu ilkenin çalışanlar tarafından bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi sürekli eğitimlerle desteklenmektedir.

Amacımız;

 • Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı meydana getirmek,
 • Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmak,
 • Kazalara yol açabilecek etkenleri önceden tespit edip gerekli önlemleri alarak, oluşabilecek direk ve dolaylı zararları önlemek,
 • Çalışma verimi arttırmak.              

Çevre Politikamız

Çalışmalarımız esnasında insan ile çevre arasında bir denge kurmayı, insanın doğal çevreye verdiği zararı en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda yasal şartların ve standartların getirdiği gereklilikler doğrultusunda önlem ve faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Amacımız;

 • Çevre duyarlılığını artırmak,
 • Çevreyi kalıcı kirlilikten korumak,
 • İmalat esnasın atık üretiminin azaltılmasını sağlamak,
 • Doğal kaynakları verimli şekilde kullanmak.